Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning

Omgevingsloketnummer: OMV_2019011295

De heer Guillaume Morel heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Wemmel, (afd. 1) sectie A 273 H.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 12/03/2019 tot en met 10/04/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op wo 13 maart 2019