Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Leeuwerikenlaan

Omgevingsloketnummer: OMV_2019014309

Mevrouw Caroline Véronique Rentiers heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een poolhouse en zwembad. De aanvraag heeft als adres Leeuwerikenlaan 14 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 1) sectie A 322 X.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 12/03/2019 tot en met 10/04/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op wo 13 maart 2019