Beslissing omgevingsvergunning A. Verhasseltstraat

Omgevingsloketnr: OMV_2018133877

De heer Frans Verbeyst heeft een aanvraag ingediend op 05/11/2018 voor het verbouwen van een rijwoning met handelsruimte en werkplaats tot 2 woningen met
handelsruimte
. De aanvraag heeft als adres A. Verhasseltstraat 10, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 520N.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 14/02/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op wo 27 februari 2019