Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning L. Guyotstraat en Nerviërslaan

Omgevingsloketnummer: OMV_2018119619

Dimitri Saerens namens IMMOBILIS BVBA heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van 4 appartementsgebouwen. De aanvraag heeft als adres L. Guyotstraat en Nerviërslaan kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 367 M, (afd. 2) sectie B 366 B2, (afd. 2) sectie B 366 Z, (afd. 2) sectie B 366 D2, (afd. 2) sectie B 366 C2, (afd. 2) sectie B 367 G, (afd. 2) sectie B 367 D, (afd. 2) sectie B 367 R, (afd. 2) sectie B 367 C en (afd. 2) sectie B 367 L.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 28/02/2019 tot en met 29/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op di 26 februari 2019