Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Dorekensveld

Omgevingsloketnummer: OMV_2019008508

De heer Vasile Timsac heeft een aanvraag ingediend voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Dorekensveld 6 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 492 N.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 28/02/2019 tot en met 29/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op di 26 februari 2019