Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Jan Longinstraat

Omgevingsloketnummer: OMV_2019016528

De heer Eddy Huysmans en Johan Carchon namens VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ hebben een aanvraag ingediend voor het Landinrichtingsplan Hooghof. De aanvraag heeft als adres Jan Longinstraat 113, 73 en 79 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 490, Asse, sectie B 149 D, sectie B 151 B, sectie B 175/2 B, sectie B 182 B, sectie B 183 C, sectie C 4 V, sectie C 6 P, sectie C 7, sectie C 8 K, sectie C 8 L, sectie C 11 K, sectie C 13 F, sectie C 24/2, sectie C 24 C, sectie C 24 B, sectie C 25 A, sectie C 26 N, sectie C 26 K, sectie C 26 G, sectie C 26 M, sectie C 27 E, sectie C 27 D, sectie C 27/2, sectie C 29 D, sectie C 30 L, sectie C 30 N, sectie C 30 K, sectie C 30 P, sectie C 33 D5, sectie C 33 B5, sectie C 181 D9, sectie C 183 A7, sectie C 183 B7 en (afd. 2) sectie B 566 A.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is de deputatie.

De aanvraag ligt van 28/02/2019 tot en met 29/03/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28.

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op di 26 februari 2019