Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning de Limburg Stirumlaan

Omgevingsloketnr: OMV_2018141294

Paul Arsene en Vasile Dobos hebben een aanvraag ingediend op 20 november 2018 voor het regulariseren van een appartement. De aanvraag heeft als adres de Limburg Stirumlaan 183, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 384P2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 31 januari 2019 de omgevingsvergunning geweigerd. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op di 19 februari 2019