Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Fr. Robbrechtstraat

Omgevingsloketnummer: OMV_2019004452

De heer David Siaens en mevrouw Katja Van den Driessche hebben een aanvraag ingediend voor het bouwen van een woning. De aanvraag heeft als adres Fr. Robbrechtsstraat 151 kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 132 G29.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 19 februari tot en met 20 maart 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: 

  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op vr 15 februari 2019