Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning G. Gezellestraat en Kaasmarkt

Omgevingsloketnummer: OMV_2018155766

Eddy Frans namens de Rand VZW heeft een aanvraag ingediend voor de uitbating van een gemeenschapscentrum. De aanvraag heeft als adres Guido Gezellestraat 13 en Kaasmarkt 75 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 1) sectie A 652 F en (afd. 1) sectie A 646 G8. 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 20 februari tot en met 21 maart 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: 

  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op di 19 februari 2019