Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Obberg

Omgevingsloketnummer: OMV_2019000532

Mevrouw Vanessa Chantal Bonduelle heeft een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woning. De aanvraag heeft als adres Obberg 132 kadastraal gekend als Wemmel, (afd. 2) sectie B 497 A13. 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 15 februari tot en met 16 maart 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: 

  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op di 12 februari 2019