Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Herinrichting van kasteelpark van start (update 2)

De komende maanden staan er grote werken gepland aan de parkvijver achter het gemeentehuis van Wemmel. Ongeveer 5000 m³ slib zal worden afgegraven.

Update week van 17/06/2019

Het slib dat op het grasveld tegenover het gemeentehuis ligt, werd omgedraaid om verder te drogen. De aannemer gaat het slib verwijderen tegen het bouwverlof en dan zaaien ze het gras terug in. Natuurlijk kan dit vertraging oplopen als de weersomstandigheden ongunstig zijn.

Momenteel leggen ze de bermen aan in het park. De asfaltering en verdere afwerking van het park gebeurt na het bouwverlof. Het einde van de werken is voorzien tegen midden augustus. Hier kunnen ze vertraging oplopen als de weersomstandigheden ongunstig zijn.

 


Update 06/05/2019

De werken aan het park achter het gemeentehuis van Wemmel vorderen. De afgelopen weken hebben ze het slib verwijderd uit de vijver en opgeslagen op het grasveld tegenover het gemeentehuis. Dit slib moet momenteel drogen en zal tegen de zomermaanden verwijderd worden. Het grasveld zal dan ook hersteld worden.

De komende maand vernieuwen we de parkwegen rondom de vijver en vernieuwen we de openbare verlichting. Het einde van de werken is voorzien tegen 1 juli 2019.


Deze baggerwerken zijn nodig omdat de vijver nog amper 50 cm diep is en anders volledig zou dichtslibben op termijn.

Het afgraven van het slib zal er ook voor zorgen dat de vissen meer ruimte krijgen, wat tot minder vissterfte moet leiden. Bovendien zal de pomp die de fontein laat functioneren beter werken, want momenteel loopt die geregeld vast door de grote hoeveelheid modder in de vijver.
Het is al sinds de jaren 60 geleden dat de vijver nog uitgebaggerd werd.

Dit is de planning van de werken:

Van 14 tot 25 februari: opmeting van de sliblaag in de vijver door middel van sonarmeting.
Van 25 februari: start van de voorbereidende werken met plaatsing werfkeet, levering materiaal, installatie ponton en grondwerken.
Vanaf 4 maart: start van de baggerwerken. Dit zal gebeuren met een kraan vanaf een ponton. Het water blijft dus in de vijver om de stabiliteit van de oevers te garanderen. Het slib wordt afgevoerd naar het grasveld tegenover het gemeentehuis en zal daar tijdelijk worden opgeslagen. Dat kan, omdat uit een bodemonderzoek van OVAM is gebleken dat de grond die zal worden afgegraven niet vervuild is. Als het afgegraven slib dan voldoende gedroogd is, wordt het afgevoerd.
Er wordt ongeveer 250 m³ per dag gebaggerd. In totaal moet er zo’n 5000 m³ slib worden verwijderd, de werken zullen dus minstens 4 weken duren. In maart worden rond de vijver ook een aantal dode bomen gekapt.
Vanaf midden april: nieuwe sonarmeting van de vijver om te kunnen controleren hoeveel slib er effectief is verwijderd + vernieuwen van de parkwegen rond de vijver.
Mei: vernieuwen van de openbare verlichting
Juni: afvoer van het gedroogd slib + herstel van het grasveld tegenover het gemeentehuis

Het einde van de werken is voorzien tegen 1 juli 2019.

Gepubliceerd op ma 11 februari 2019

Openingsuren en contact

Dienst patrimonium & mobiliteit

adres
J. Vanden Broeckstraat 25
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.80
fax
02/462.05.89
e-mail
patmob@wemmel.be