Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Zwaluwenlaan

De heer Gilles Bindels heeft een aanvraag ingediend op 03/12/2018 voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het verbouwen van een eengezinswoning op het adres Zwaluwenlaan 24, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 328Y2.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 24/01/2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.

Gepubliceerd op do 07 februari 2019