Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Nieuwe bestuursploeg van start

Op donderdag 3 januari 2019 vond de installatievergadering van de nieuwe bestuursploeg plaats. De gemeenteraadsleden en schepenen legden de eed af, er werd een gemeenteraadsvoorzitter aangeduid en Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) werd als burgemeester aangewezen.

Samenstelling raad
In Wemmel bestaat de gemeenteraad uit 25 raadsleden en de algemeen directeur. De raad is voor de legislatuur 2019-2024 als volgt samengesteld:
LB Wemmel: 12 leden
Wemmel Plus: 7 leden
Intérêts Communaux: 6 leden

Als voorzitter van de gemeenteraad is Veerle Haemers (LB Wemmel) aangeduid.

U kan een overzicht van alle gemeenteraadsleden hier vinden.

Burgemeester
Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) werd voorgedragen als burgemeester. Na stemming wees de gemeenteraad hem ook effectief aan als burgemeester, met 17 stemmen voor, 5 tegen en 1 onthouding.
Van zodra er een benoeming volgt door de Vlaamse minister van Binnenlandse zaken, kan hij de eed afleggen bij de provinciegouverneur en komt er in het schepencollege een opvolger bij.

Schepenen
Tijdens de installatievergadering legden ook de schepenen de eed af. Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, die de vergaderingen voorzit, vijf schepenen en de algemeen directeur. De algemeen directeur is geen lid van het college maar woont het college bij als secretaris van de vergadering. Dit is ook zo voor de gemeenteraad. Net zoals in de andere faciliteitengemeenten zijn in Wemmel de schepenen rechtstreeks verkozen.
Momenteel bestaat het college uit aangewezen burgemeester Walter Vansteenkiste en schepenen Monique Van der Straeten, Chris Andries, Roger Mertens en Raf De Visscher. Van zodra Walter Vansteenkiste officieel benoemd is als burgemeester wordt Vincent Jonckheere, als eerstvolgende opvolger, schepen en volgt de definitieve verdeling van de bevoegdheden.

Leden politieraad
Ten slotte zijn ook de raadsleden aangeduid die voor Wemmel zullen zetelen in de politieraad van de zone AMOW. Dat zullen gedurende deze legislatuur de volgende personen zijn: Monique Froment, Wies Herpol, Celine Mombeek en Didier Noltincx.
Hun respectieve opvolgers zijn Veerle Haemers, Steve Goeman, Glenn Vincent en Marc Installé.

Gepubliceerd op di 22 januari 2019