Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Bosch (2)

Omgevingsloketnummer: OMV_2018143825

Dhr. Hugo Jan Taelemans heeft een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de bebouwbare oppervlakte. De aanvraag heeft als adres Bosch, kadastraal gekend als (afd. 1) sectie A 59 G. 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 14 januari tot en met 12 februari 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: 

  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28
  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op di 15 januari 2019