Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Verkaveling Eykenveld – zaak van de wegen: arrest van de Raad van State

De Raad van State heeft de beslissing vernietigd die de gemeenteraad van Wemmel nam op 24 maart 2016 i.v.m. het wegentracé bij een verkaveling op een terrein langs de Fr. Robbrechtsstraat.

Het arrest van de Raad van State van 20 november 2018 heeft als nummer 242.995 in de zaak A. 219.545/X-16.659. U kan het integraal nalezen op de website van de Raad van State: http://www.raadvanstate.be/?page=caselaw&lang=nl.

Gepubliceerd op wo 05 december 2018