Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Steenweg op Brussel

Omgevingsloketnr: OMV_2018145863

Mr. Ismael Lachhab heeft een aanvraag ingediend op 5 december 2018 voor het verbouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Steenweg op Brussel 270, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 417C5.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 januari 2019 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina. 

Gepubliceerd op vr 08 februari 2019