Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Bouchoutlaan

 Omgevingsloketnr: OMV_2018096913

Mvr. Agnieszka Krysiuk heeft een aanvraag ingediend op 16 november 2018 voor het bouwen van een eengezinswoning. De aanvraag heeft als adres Bouchoutlaan 1, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 17C3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 januari 2019 de omgevingsvergunning geweigerd. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.

Gepubliceerd op vr 08 februari 2019