Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Openbaar onderzoek - aanvraag omgevingsvergunning Bosch

Omgevingsloketnummer: OMV_2018152386

Dhr. Hugo Jan Taelemans heeft een aanvraag ingediend voor het creëren van twee loten. De aanvraag heeft als adres Bosch 136, kadastraal gekend als Wemmel (afd. 1) sectie A 306 K. 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag, is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag ligt van 15 januari tot en met 13 februari 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, op volgend adres: 

  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28
  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25

Gedurende die periode kan u standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen  bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of digitaal via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.

Gepubliceerd op di 15 januari 2019