Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Windberg

Mr. Edip Guzel heeft een aanvraag ingediend op 31 oktober 2018 voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over bouwen van een eengezinswoning op het adres Windberg 245, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 485N3.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 december 2018 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:

  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25
  • Ruimtelijke ordening, Dr. H. Folletlaan 28

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.

Gepubliceerd op ma 07 januari 2019