Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Rasselhoek

Omgevingsloketnummer: OMV_2018144029
 
Mvr. Ann Van den Moortel heeft een aanvraag ingediend op 29/11/2018 voor het verbouwen van 2 eengezinswoningen. De aanvraag heeft als adres Rasselhoek 15 en 17, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nrs. 702P en 702R.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 december 2018 de omgevingsvergunning verleend.
 
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:
  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28
  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.
Gepubliceerd op di 08 januari 2019