Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Obberg

Omgevingsloketnummer: OMV_2018149421
 
Mr. en mevr. Valéry Vander Geeten en Sophie de Poortere hebben een aanvraag ingediend op 6 december 2018 voor het aanleggen van een autostaanplaats. De aanvraag heeft als adres Obberg 163, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 565F2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 19 december 2018 de omgevingsvergunning verleend.
 
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:
  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28
  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.
Gepubliceerd op di 08 januari 2019