Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Beslissing omgevingsvergunning Obberg en Vijverslaan

  • Omgevingsloketnummer: OMV_2018080501
 
ELPRO heeft een aanvraag ingediend op 2 juli 2018 voor het creëren van 13 bouwkavels met aanleg van wegenis (fase 3). De aanvraag heeft als adres Obberg en Vijverslaan , kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nrs. 497N13, 497P13, 497Y12, 499G, 499H en
504A2.
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 december 2018 de omgevingsvergunning verleend.
 
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke diensten:
  • Ruimtelijke Ordening, Dr. H. Folletlaan 28
  • Milieu, J. Vanden Broeckstraat 25.
 U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of vermoedt gevolgen te zullen ondervinden van deze beslissing. Meer info hierover leest u in de bijlage onderaan deze pagina.
Gepubliceerd op vr 11 januari 2019