Tijdelijke politieverordening: Dijck

Het college van burgemeester en schepenen van 17/10/2019 heeft een tijdelijke politieverordening goedgekeurd, die van toepassing is op woensdag 11 december omwille van het kerstdiner voor senioren. Vanaf 10 uur tot 20 uur gelden deze maatregelen:

  • Parkeerverbod ter hoogte van de ingang van de sporthal in Dijck, zodat hulpdiensten en de pendelbus steeds door kunnen
  • Parkeren enkel toegestaan voor mindervaliden tussen de Ronkel en de toegangsweg naar de cafetaria van de sporthal
  • Parkeerverbod op de Steenweg op Brussel t.h.v de toegang park Balcaen/sporthal, zodat de hulpdiensten door het park steeds de sporthal kunnen bereiken.

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op vr 18 oktober 2019