Openbaar onderzoek: voorlopige bescherming calvarie

Op 21 januari 2019 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming van 'De calvarie met de aanpalende graftombes' op de begraafplaats in Wemmel.

Hierover loopt een openbaar onderzoek van 22 februari t.e.m. 23 maart 2019. Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage in het gemeentehuis, bij de dienst Ruimtelijke Ordening (Dr. H. Folletlaan 28). Dit van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 en op woensdagnamiddag ook van 13u30 tot 16u

De documenten kunnen ook digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het Agentschap Onroerend Erfgoed (Herman Teirlinckgebouw, de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 in 1000 Brussel). U kan een afspraak maken op 02/553.18.21.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kan u indienen bij: College van burgemeester en schepenen, Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel. Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Gepubliceerd op ma 18 februari 2019