Tijdelijke politieverordening - Is. Meyskensstraat - inrichting van 3 tijdelijke parkeerplaatsen

Op het college van burgemeester en schepenen van 15/09/2022 werd volgende tijdelijke politieverordening verlengd tot en met 31/09/2023.


Op het college van burgemeester en schepenen van 20/01/2022 werd de volgende tijdelijke politieverordening goedgekeurd, die geldt van 01/02/2022 tot 31/08/2022

  • Tijdelijke maatregel: het inrichten van 3 parkeerplaatsen ter hoogte van Is. Meyskensstraat 29

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Gepubliceerd op ma 19 september 2022