Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Tijdelijke politieverordening -Is. Meyskenstraat

Op het college van burgemeester en schepenen van 20/01/2022 werd de volgende tijdelijke politieverordening goedgekeurd, die geldt op 17/01/2022 tot en met 31/08/2022.

  • Plaatsen van een kraan: toelating inname openbare weg 

Deze tijdelijke verordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.

Voor meer info: 02/462.05.80

Gepubliceerd op wo 26 januari 2022