Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Lessen van Nederlandstalige lagere gemeenteschool noodgedwongen geschorst door coronabesmetting

Op woensdag 20 oktober 2021 heeft de gemeentelijke crisiscel in samenspraak met de directeur van de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool en de medische SPOC besloten om de lessen in de lagere school te schorsen nadat een leerkracht positief testte.

De leerkracht in kwestie had voor de test een teamvergadering met de andere leerkrachten bijgewoond. Hierdoor moeten alle leerkrachten van de lagere gemeenteschool in quarantaine en zijn de lessen tot nader orde geschorst. De kinderen die les krijgen van de leerkracht in kwestie zitten ook in quarantaine.

De schorsing van de lessen blijft 2 dagen gelden, tot en met vrijdag 22/10/2021, eventueel verlengbaar op basis van de evolutie van de besmettingen

Het gemeentebestuur voorziet noodopvang maar roept op om in de mate van het mogelijke de kinderen thuis op te vangen uit voorzorg.

Alle ouders werden reeds persoonlijk verwittigd via de gemeenteschool.

Gepubliceerd op wo 20 oktober 2021