Laat griep deze winter in de kou staan

Nog tot 15 december vindt de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne plaats. Nogal wat mensen kunnen het woord 'vaccinatie' niet meer horen, maar net door de aanwezigheid van het coronavirus is de griepvaccinatie belangrijker dan ooit.

In het vaccinatiecentrum worden GEEN griepvaccins geplaatst. 

Als een nieuwe piek van het coronavirus samenvalt met de jaarlijkse griepgolf dan krijgen de zorgverleners en de ziekenhuizen het wel heel benauwd.

Voor wie is griepvaccinatie belangrijk?

  • Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen.
  • Iedereen ouder dan 65.
  • Iedereen vanaf de leeftijd van 6 maanden met diabetes of een andere chronische ziekte van bijvoorbeeld hart, longen (ernstig astma of COPD), lever, nieren of spieren. Of mensen die een verminderde weerstand hebben door een andere ziekte of een behandeling.
  • Alle personen die opgenomen zijn in een woonzorgcentrum, een psychiatrische instelling of een instelling voor personen met een beperking.
  • Alle mensen die samenwonen met de bovengenoemde risicopersonen of die zorgen voor kinderen jonger dan 6 maanden.
  • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector.
  • Omwille van de corona-epidemie: iedereen vanaf 50 jaar

Wanneer laat je je vaccineren?

Best tussen midden oktober en midden december. Zolang de griep niet in het land is, blijft vaccinatie nuttig. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en werkt maar één winterperiode. Een griepvaccin moet je dus elk jaar opnieuw krijgen. Iedereen die zich wil laten vaccineren, kan het vaccin vanaf midden oktober toegediend krijgen.

Hoe laat je je vaccineren?

Vraag je vaccin in de apotheek van zodra het beschikbaar is. Je hebt hiervoor geen voorschrift meer nodig van je arts. Ga er onmiddellijk mee naar je arts om de vaccinatie te laten toedienen. Of bewaar het in de koelkast tot je doktersafspraak, anders kan het effect van de vaccinatie niet gegarandeerd worden. Ben je iemand voor wie het vaccin wordt aanbevolen, dan wordt jouw griepvaccin gedeeltelijk terugbetaald. Het kost minder dan 5 euro. Heel wat mutualiteiten geven nog extra korting. Voor mensen die in een woonzorgcentrum of in sommige andere voorzieningen verblijven, is het vaccin gratis in Vlaanderen.

Meer info?

Praat erover met je arts of apotheker, of surf naar laatjevaccineren.be

Gepubliceerd op vr 15 oktober 2021