Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Engageer je voor de lokale handelaars

De adviesraad Lokale Economie is op zoek naar nieuwe kandidaten.

De adviesraad Lokale Economie geeft op eigen initiatief of op vraag van het schepencollege of de gemeenteraad advies over het beleid van de gemeente over lokale economie en de uitvoering van dit beleid. Je hulp bij het verspreiden van gemeentelijke informatie, de promotie van gemeentelijke activiteiten en acties en de organisatie van activiteiten kan gevraagd worden.

Om te voldoen aan de statuten doen we een oproep voor 6 nieuwe stemgerechtigde leden en 13 plaatsvervangers (niet- stemgerechtigde leden). In de statuten is bepaald dat hoogstens 2/3 van de stemgerechtigde leden van hetzelfde geslacht mogen zijn, daarom doen we een warme oproep aan vrouwelijke kandidaten.

We zoeken:

  • Geleding KMO’s - 1 stemgerechtigd lid en 1 plaatsvervanger
  • Geleding vrije beroepen - 2 plaatsvervangers
  • Geleding middenstand - 1 stemgerechtigd lid en 2 plaatsvervangers
  • Geleding marktkramers - 2 plaatsvervangers
  • Geleding horeca - 3 stemgerechtigde leden en 4 plaatsvervangers
  • Geleding belangengroepen: 1 stemgerechtigd lid en 2 plaatsvervangers

Voel je je geroepen om je kandidaat te stellen?

Dit kan tot uiterlijk maandag 15/11/2021.

Dit doe je door een e-mail te sturen met je motivatie aan lokale.economie@wemmel.be. Vraag gerust meer informatie op bij de dienst Ondernemen en werken via 02/462.05.47 of via lokale.economie@wemmel.be.

Gepubliceerd op di 12 oktober 2021