Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Update: werken Van Elewijckstraat - Rioleringswerken

Van maandag 01/11/2021 tot en met vrijdag 12/11/2021 zullen er geen activiteiten plaats vinden. Er zal wel beperkte activiteit zijn op de stapelplaats op 8, 9 en 10/11/2021.

Op maandag 15/08/2021 wordt de signalisatie geplaatst. Hierdoor zal de straat afgesloten worden voor alle verkeer en starten wij met de voorbereidende werken: rooien bomen, opbraak asfalt, borduren en een deel van de voetpaden. Vanaf dit moment is Schoondal niet meer bereikbaar met de wagen gedurende de
werkuren (6u30 – 17u00)!

Vanaf dinsdag 22/11/2021 wordt de bemaling geplaatst en worden de rioleringsbuizen geleverd.

Vanaf maandag 29/11/2021 tot ongeveer half december vernieuwen wij de riolering. Aansluitend aan de rioleringswerken worden de huisaansluitingen overgekoppeld.

Van vrijdag 24/12/2021 tot en met vrijdag 07/12/2021 zullen er geen activiteiten plaats vinden.

Vanaf maandag 10/01/2022 hervatten wij de overkoppelingswerken van de huisaansluitingen.

Vermoedelijk begin februari start de aanleg van de nieuwe wegenis in Schoon Dal. Deze verdere planning wordt op een later tijdstip medegedeeld.

Gelieve de andere parkeerverboden te respecteren zodat de toegang tot de werf met vrachtwagens steeds mogelijk is alsook om eventuele schade aan uw voertuig te vermijden!

Deze planning is steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Gepubliceerd op ma 01 november 2021