Rioleringswerken J. Vander Vekenstraat, E. Van Elewijckstraat en Schoondal

Binnenkort start Aquafin rioleringswerken in de J. Vander Vekenstraat, de E. Van Elewijckstraat en Schoondal.

Start en duur van de werken

Volgens de huidige planning beginnen de effectieve werken op maandag 8 maart 2021 en zullen ze ongeveer 15 maanden duren. De voorbereidende werken starten vanaf eind februari.

Waarom deze werken

Deze werken beperken zich niet enkel tot het vernieuwen van de riolering, maar hebben zeker en vast ook tot doel om de leefbaarheid in uw straat te verbeteren en dit op verschillende vlakken.

Voetpad

Langs beide zijden van de straat wordt aansluitend aan de woningen een nieuw voetpad aangelegd. Dit verbetert het comfort voor de voetganger aanzienlijk.

E. Van Elewijckstraat - Fietsstraat

D e E. Van Elewijckstraat zal worden ingericht als een fietsstraat. Er wordt gekozen voor rood asfalt om de fietsstraat bijkomend te accentueren. Parkeren is mogelijk langs beide zijden van de straat. Een overzicht van de verkeersregels:

  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken.
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen. Zwakke weggebruikers hebben absolute voorrang.
  • Maximaal 30 kilometer per uur.
  • Het begin en einde van de fietsstraat wordt aangeduid met een blauw aanwijzingsbord en signalisatie op het wegdek.

Schoondal - Woonerf

Voor Schoondal wordt er maximaal ingezet op de leefbaarheid van de straat. Schoondal is een doodlopende straat, ze wordt ingericht als een woonerf. De verkeersregels op een rij:

  • Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg gebruiken.
  • Spelen is ook toegelaten.
  • Bestuurders mogen voetgangers en spelende kinderen niet in gevaar brengen en ze niet hinderen. Zwakke weggebruikers hebben absolute voorrang.
  • Maximaal 20 km per uur.
  • Bestuurders mogen enkel parkeren op de plaatsen die aangeduid zijn in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is.

Rijbaan - snelheid

Door de inrichting naar Woonerf en fietsstraat is de maximale snelheid beperkt. Zwakke weggebruikers krijgen er absolute voorrang.

Parkeren in de straat

Omdat het aantal private parkeergarages in de straat beperkt is, worden er langs beide zijden van de E. Van Elewijckstraat een parkeerstrook voorzien. In Schoondal worden de parkeerplaatsen, eveneens langs beide zijden van de straat, aangeduid met een P. (cfr wetgeving Woonerf).

Riolering en wateroverlast

Om de wateroverlast aan te pakken wordt de riolering ontdubbeld. Dit wil zeggen dat er twee aparte rioolbuizen voorzien worden in de straat. Een voor afvalwater en een voor regenwater. Het regenwater zal worden aangesloten op een groot nieuw bufferbeken tussen de Leestbeek en de Moorbeek.

Op deze wijze zullen kelders bij hevige stortregens niet langer meer onder water komen te staan. Wel zullen ook de private riolering van de woningen aangepast moeten worden. Ook hier zal afval- en regenwater apart worden aangesloten. Voor rijwoningen volstaat het om de voorste dakhelft aan te sluiten op de regenwaterriool. Driegevel- en vrijstaande woningen dienen wel - zie milieuwetging Vlarem - hun afval- en regenwater volledig te scheiden. Dit principe van 'optimale afkoppeling' is opgenomen in de Vlaamse milieuwetgeving en zal nauwgezet worden opgevolgd.

Om te bepalen wat er juist moet worden aangepast aan uw private riolering en om te bekijken op welke wijze dit het best kan gebeuren, werd een afkoppelingsdeskundige aangesteld. Deze persoon is momenteel bezig om bij iedereen langs te gaan en een afkoppelingsplan op te maken.

Nutsvoorzieningen

In 2020 vernieuwden we de oudere nutsleidingen (waterleiding, gas, elektriciteit en telefoondistributie) zodat deze lange tijd van nieuwe werken gespaard blijven.

Gepubliceerd op do 25 februari 2021