Dit nieuwsbericht is niet actueel!

Veiligheid voorop: invoering zone 30

Tijdens de werken op de Fr. Robbrechtsstraat hebben we een zone 30 ingevoerd in Boechout en Parklaan (de omleiding van de wegenwerken).

Op vraag van de inwoners en om de veiligheid te verbeteren, onderzochten we of de zone 30 permanent ingevoerd kon worden.

Advies en onderzoek

Vooraleer zo'n beslissing genomen wordt, vragen we advies aan de gemeenteraadscommissie Mobiliteit. Zij analyseerden de resultaten van de uitgevoerde extra snelheidsmetingen en -controles. Op basis daarvan besloten ze om een gunstig advies te geven. Dit advies en het advies van de dienst Mobiliteit werd voorgelegd aan de gemeenteraad en ook goedgekeurd.

Waarom een permanente zone 30?

Zoals de titel het zegt: we kiezen voor veiligheid. De zone 30 maakt het veiliger voor de fietsers en voetgangers. Bovendien ontmoedigen we op deze manier ook sluipverkeer.
Het zorgt daarnaast ook voor een vermindering in uitlaatgassen en fijnstof, wat op zijn beurt weer zorgt voor een betere woonkwaliteit en gedeelde openbare ruimte.

Wat is de gemeenteraadscommissie Mobiliteit?

De commissie is samengesteld uit gemeenteraadsleden, evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld. Ze bereiden de besprekingen in de gemeenteraad voor, verlenen advies en formuleren voorstellen. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. De zittingen zijn in principe openbaar. Andere commissies zijn: financiën en meerjarenplanning, inter- en intragemeentelijke samenwerking, omgeving en tucht.

Gepubliceerd op ma 11 januari 2021