Wegenis- en rioleringswerken in de Molenweg

De gemeente Wemmel en FARYS / TMVW bereiden momenteel de uitvoering voor van het wegenis-en rioleringsproject in de Molenweg te Wemmel.

Studiebureau Sbilt werd aangesteld om een wegenis- en rioleringsconcept uit te werken waarbij een gescheiden riolering zal aangelegd worden op in de straat (regenwaterleiding en afvalwaterleiding).

Alvorens hiermee kan gestart worden, moet de bestaande toestand duidelijk in kaart gebracht worden.

Het studiebureau zal dan ook kortelings starten met de opmetingen van de bestaande toestand.

Wij vinden het belangrijk u op de hoogte te stellen van de werken die in uw buurt zijn gepland. Daarom zal er op een later tijdstip, als de plannen concreter zijn, een infomoment georganiseerd worden.

Het studiebureau en de vertegenwoordigers van de gemeente Wemmel en FARYS / TMVW zullen er de wegeniswerken toelichten en aansluitend uw vragen beantwoorden.

De werken zelf zullen starten in 2021/2022.

De concrete uitvoering, maatregelen rond bereikbaarheid en veiligheid zullen teruggekoppeld worden van zodra de aannemer gekend is.

De uitvoering van het project zal ongetwijfeld hinder met zich meebrengen.

We hopen alvast te mogen rekenen op uw begrip bij uitvoering van dit project van openbaar nut.

Contactpersoon Farys : Nele Vanhassel

Tel: 02/454 12 14

e-mail: nele.vanhassel@farys.be

Contactpersoon Wemmel : Wim Verdoodt

Tel: 02 462 05 84

e-mail : patmob@wemmel.be

Gepubliceerd op di 15 december 2020