Nieuwe verkeerssituatie Hammestraat/ St-Guduladreef

Op het college van burgemeester en schepenen van 26/01/2023 en 16/03/2023 werd de volgende politieverordening goedgekeurd: 

  • Nieuwe verkeerssituatie Hammestraat/ St-Guduladreef

Deze politieverordening ligt ter inzage op de dienst Patrimonium en Mobiliteit, (Administratief centrum, J. Vanden Broeckstraat 25, Wemmel) tijdens de openingsuren van de dienst.