Info: kandidaat eigenaar

De vraag naar betaalbare huurwoningen neemt steeds toe. SVK OCMW Wemmel is nog steeds op zoek naar woningen, appartementen en studio’s die gelegen zijn in Wemmel om aan kandidaat-huurders met een bescheiden inkomen door te verhuren.

Indien u verhuurt via een SVK kan u rekenen op heel wat zekerheden en andere voordelen:

 • stipte betaling van de huur, zelfs indien de woning nog niet onderverhuurd is of de huurder niet betaalt
 • onze diensten zorgen voor alle administratie (bv. opmaak huurovereenkomst, plaatsbeschrijving, registratie huurovereenkomsten, …)
 • nauwgezette opvolging van alle huurdersverplichtingen
 • begeleiding van de onderhuurders
 • regelmatige huisbezoeken
 • fiscale voordelen en mogelijke premies
 • ...

Daartegenover staat:

 • Een redelijke huurprijs: de onderhuurder moet een huursubsidie kunnen aanvragen
 • Een kwalitatieve woning die conform is aan de Vlaamse Wooncode (mogelijkheid tot het bekomen van subsidies indien de woning hier nog niet aan voldoet)
 • Een huurovereenkomst van 9 jaar om woonzekerheid aan te bieden aan de onderhuurders
 • Dat u afziet van het overmaken van een huurwaarborg: er wordt wel steeds een huurwaarborg gevraagd aan de onderhuurders. Tevens garanderen wij contractueel dat u uw woning op het einde van de huurovereenkomst in dezelfde staat terug krijgt als bij de aanvang, rekening houdend met de normale slijtage.

Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie, neem dan contact op met SVK OCMW Wemmel via het contactformulier. De coördinator neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Gerelateerde items

Openingsuren en contact

Sociaal verhuurkantoor

tel.
02/462.03.00
e-mail
svk@wemmel.be