Individuele voorbehandelingsinstallatie

Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten verleent het College van Burgemeester en Schepenen een premie voor de aanleg van een individuele voorbehandelingsinstallatie. Deze individuele voorbehandelingsinstallatie dient te bestaan uit een voorbehandeling en een bijkomende (biologische) zuivering. Deze premie geldt voor woongelegenheden waarvoor het schepencollege in het kader van de bouwvergunning deze individuele voorbehandeling opgelegd heeft, alsook voor bestaande woongelegenheden die niet kunnen aansluiten op de openbare riolering en cfr het zoneringsplan verplicht zijn om een IBA te plaatsen.

De premie bedraagt maximum de helft van de bewezen kosten met een plafond van 1.000,00 euro.

Procedure voor het bekomen van een gemeentelijke premie :

Tijdens de werken, kan een premie-aanvraag ingediend worden bij het Gemeentebestuur.

Deze premie-aanvraag bestaat uit de as-built plannen (of duidelijke schets) van de private riolering en een ingevuld aanvraagformulier.

Blanco aanvraagformulieren zijn te verkrijgen op de milieudienst en via het e-loket.

De bevoegde ambtenaar zal uitdrukkelijk toestemming krijgen om de toestand ter plaatse te controleren via een door de aanvrager te ondertekenen verklaring op het aanvraagformulier.

Het College van Burgemeester en Schepenen kent de premie toe of weigert de premie geheel.

 

Openingsuren en contact

Dienst Omgeving

adres
Dr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel
tel.
02/462.05.50
e-mail
omgeving@wemmel.be