Ruimtelijke ordening

Enkel op afspraak

De cel Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw staat in voor het uitwerken van het gemeentelijk ruimtelijk beleid en de opmaak van het Structuurplan Wemmel.

Bij deze dienst kan u terecht voor:

  • bouwaanvragen
  • aanvraag stedenbouwkundige vergunningen
  • aanvraag vergunning tot verkavelingen
  • Gewestplan/Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
  • stedenbouwkundige attesten
  • openbaar onderzoek
  • informatie over zonevreemde woningen of bedrijven
  • premies en toelagen verleend door het Vlaams Gewest
  • aanpassings- en verbeteringspremies voor woningen
  • controle op uitvoering der bouwwerken/stedenbouwmisdrijven