Ruimtelijke ordening

Enkel op afspraak: 02 462 05 50

De cel Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw staat in voor het uitwerken van het gemeentelijk ruimtelijk beleid en de opmaak van het Structuurplan Wemmel.

Bij deze dienst kan u terecht voor:

  • bouwaanvragen
  • aanvraag stedenbouwkundige vergunningen
  • aanvraag vergunning tot verkavelingen
  • Gewestplan/Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
  • stedenbouwkundige attesten
  • openbaar onderzoek
  • informatie over zonevreemde woningen of bedrijven
  • premies en toelagen verleend door het Vlaams Gewest
  • aanpassings- en verbeteringspremies voor woningen
  • controle op uitvoering der bouwwerken/stedenbouwmisdrijven