Milieu

Maak een afspraak: 02 462 05 60

Taken

De milieudienst staat in voor de administratieve ondersteuning van het milieu- en natuurbeleid. Dit omvat naast de coördinatie van de afvalophalingen en het recyclagepark ook het geven van advies bij milieuvergunningsaanvragen en aanvragen voor kapvergunningen, toezicht op deze vergunningen, natuurontwikkeling, onderhoud van het openbaar groen enz.

Bij deze dienst kan u terecht voor:

 • al uw vragen rond afval: afvalpreventie, sorteren, afvalophalingen, recyclagepark
 • zwerfvuilacties
 • inschrijvingen voor ophaling snoeihout
 • stickers 'geen reclamedrukwerk'
 • aankoop afvalzakken
 • aankoop compostvaten en compostbakken
 • info kringlooptuinieren
 • bladkorven
 • onderhoud laanbomen
 • kapvergunning voor zover geen stedenbouwkundige vergunning vereist is
 • fruitboom- en haagplantactie
 • natuurprojecten
 • natuur- en milieueducatie
 • subsidies voor hergebruik van hemelwater en infiltratievoorzieningen
 • sterilisatie van zwerfkatten
 • informatie over rattenvergif
 • milieuvergunningsaanvragen
 • aanvraag muziekactiviteit
 • klachten met betrekking tot milieu

OPGELET: voor sluikstorten en niet-onderhouden terreinen wendt u zich tot de dienst Integrale Veiligheid