Huisvesting

Enkel op afspraak.

De huisvestingsambtenaar bouwt de bestaande dienstverlening op het vlak van wonen verder uit. Onder leiding van de stedenbouwkundig ambtenaar is hij verantwoordelijk voor het uitwerken van en het informeren over het gemeentelijk huisvestingsbeleid.

Als verantwoordelijke voor het woonloket verstrekt de huisvestingsambtenaar informatie over woongerelateerde thema's. Zo helpt hij de inwoners op weg naar toelages en subsidies voor verbouwingen, verwarming en isolatie, en informeert hij hen over energiebesparende maatregelen. Hij waakt over de woonkwaliteit in de gemeente door een actieve opvolging van het leegstandsregister en door middel van onbewoonbaarverklaringen. En tenslotte ontwikkelt hij een beleidsvisie rond wonen die uitmondt in een woonbeleidsplan, en bouwt hij het lokaal woonoverleg uit.

A tot Z