Digitaal Sociaal Huis
HISTORIEK
GEMEENTEBESTUUR
OPENBARE DIENSTEN
OCMW
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
BIBLIOTHEEK
ONDERWIJS
KINDEROPVANG
VRIJE TIJD
MOBILITEIT
VEILIGHEID&GEZONDHEID
VACATURES
NIEUWS
ACTIVITEITEN
FOTOGALERIJ
NUTTIGE ADRESSEN
PUBLICATIES
FINANCIËN
Burgemeester
Gemeentesecretaris
College
Gemeenteraad
Adviesraden
 Gemeenteraadsleden
 Agenda
 Besluiten
 Deontologische code
 Milieuraad
 Beheersorgaan bibliotheek
 Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
 Lokaal Overleg Kinderopvang
Onthaal
Informatiedienst
Dienst interne zaken
Financiële dienst
Grondgebiedzaken
Vrije tijd en welzijn
Milieudienst
ICT-dienst
Burgerzaken
Sociale dienst
Politiezone AMOW
Gem. Onderwijs
PWA
 Ruimtelijke ordening
 Huisvestingsdienst
 Mobiliteit
 Patrimonium
 Integrale veiligheid
 Bevolking
 Burgerlijke stand
 Vreemdelingenzaken
 Gemeentelijk kinderdagverblijf
 Gem. Nl. basisschool
 Gem. Fr. basisonderwijs
 Gem. academie voor muziek, woord en dans
 Algemene informatie
 Voor werkzoekenden
Algemene informatie
Het bestuur
Administratie
Algemene sociale dienst
Lokaal Dienstencentrum
Dienst schuldbemiddeling
Dienst juridisch advies
Dienst tewerkstelling
Dienst vluchtelingen
Sociaal Verhuurkantoor
Klachtenbehandeling
 Voorzitter
 OCMW-raad
 Bijzonder comité sociale dienst
 Vast bureau
 Secretariaat
 Financiële dienst
 Artikel 60§7
 Individuele arbeidsbegeleiding
 Contactpunt Lokale Werkwinkel
 Kandidaat-politiek vluchtelingen
 Lokaal opvanginitiatief
Algemene informatie
Zorgloket
Informatieve activiteiten
Vorming
Ontspanning
Dienstverlening
Activiteitenkalender
 Minder Mobielen Centrale
 Noodoproepsysteem
 Poetsdienst
 Thuiszorgdiensten
 Boodschappendienst
 Thuisbedeling van warme maaltijden
 Verkooppunt diabetesmateriaal
 Minibus
 Telefoonster
Algemene informatie
Raadplegen catalogus
Boekrecensies
Gemeentelijk onderwijs
Niet-gemeentelijk onderwijs
Taalcursussen Nederlands
 Gemeentelijk kinderdagverblijf
 Gem. Nl. basisschool
 Gem. Fr. basisonderwijs
 Gem. academie voor muziek, woord en dans
Gemeentelijk kinderdagverblijf
Gemeentelijke opvang
Crèches en onthaalouders
Occasionele en flexibele kinderopvang
Lokaal Overleg Kinderopvang
FAQ
 Binnenschoolse opvang en vakantieopvang
 Inschrijvingen
 Contactgegevens
 Algemene informatie
 Krokusvakantie
 Paasvakantie
 Zomervakantie
 Herfstvakantie
 Kerstvakantie
Verenigingen
Sport
Logistieke ondersteuning
Speelstraten
 Overzicht
 Erkenning verenigingen
 Sportinfrastructuur
 Sportverenigingen
 Subsidies en erkenning
 Sportraad
 Stadion Van Langenhove
 Sporthal
Parkeren in blauwe zone
Noodnummers
Brandweer
Politie
Geneesheren & apothekers
Rode Kruis
Preventie drugs en alcohol
Andere nuttige nummers
Reglementen
Feest in het park 2015
Bib krijgt Infano op bezoek
20-11 Het Leesorkest Bib
Expo 11-11 bib
Jaarmarkt 2014
Open Monumentendag (08/09/2013)
Jaarmarkt 2013
Sinterklaasfeest (1/12/12)
De burgemeester kookt (25/11/12)
Herdenking 11 november 2012
Jaarmarkt 2012
Viering 21 juli 2012
Paaseierenzoektocht
Kerstgevelwedstrijd
Valentijnsverhalen 17/02/2012
YouthTube 12/02/2012
Huldiging ereburgers 22/01/2012
Kerstdiner 17/12/2011
De burgemeester kookt
11 november-hulde
Reünie geboren en getogen Wemmelaars
Villers-les-Nancy 09/2011
Jaarmarkt 2011
21 juli-viering 2011
Paaseierenzoektocht 03/04/2011
Archief 2010
Archief 2009
Archief 2008
Archief 2007
Archief 2005-2006
 Kerstdiner 18/12/2010
 Sinterklaasfeest 27/11/2010
 De burgemeester kookt 14/11/2010
 Songs and Music 13/11/2010
 Vernissage expo bib 11/11/2010
 11 november-hulde
 Jaarmarkt 16/08/2010
 Vernissage Belgisch-Kongo 1908-1960
 Expo Kunstkring E. Laermans 12/08/2010
 André Geerts (†)
 21 juli-viering 2010
 Sinterklaasfeest '09
 Llantrisant Male Choir
 Vernissage tentoonstelling Schamp, Gréban & aquarellisten
 Jaarmarkt 2009
 Vernissage expo Laermanskring 13/08/2009
 Paaseierenzoektocht 2008
 Opening Expo art without frontiers
 Bibliotheekweek 2008
 Wemmel's Globetrotter Ciné Club
 Muzikaal aperitief 31/08/2008
 BBQ Van Campenhoutstraat 30/08/2008
 Jaarmarkt 18/08/2008
 Vernissage expo Laermanskring 14/08/2008
 Jubilarissenfeest 2008
 Expo Brussels 58
 Jeugdboekenweek 2008
 Vernissage expo Mazel
 Causerie Mazel
 Verwendag
 Voorleesuurtje
 Expo André Geerts
 Signeersessies Geerts, Mazel, Conz
 Workshop striptekenen
 China (24/09/08)
 Rajasthan (26/09/08)
 Tentoonstelling Brussels Expo 58
 Bezoek aan het Atomium
 Film Expo 58 (22/04)
 Film Expo 58 (23/04)
 Et Dieu créa la femme
 Gemeentelijke Nederlandstalige Basisschool
 Gemeentelijke Franstalige Basischool
 Mater Dei
 Sint-Jozef
 Jeugdboekenweek 2007
 Paaseierenzoektocht 2007
 Bibliotheekweek 2007
 Opening expo Laermanskring 16/08/2007
 Jaarmarkt 21/08/2007
 Optreden Bandoeristen 17/08/2007
 Prijsuitreiking fotowedstrijd 09/08/2007
 Opening Expo Europa
 Verwendag - Voorleesuurtje
 Slinger- en rondedansen
 Whiskydegustatie
 Diavoorstelling Toscane
 Ode an die Freude
 Reisreportage Portugal
 Bezoek Europees Parlement
 Workshop Spaanse wijnen
 Oostenrijkse namiddag
 Volksdans en -spelen
 Male Choirs from Wales
 Comeniusproject
 Kerstconcert Lize Marke
 Bibliotheekweek 2006
 Opening expo Beverbos 10/08/06
 Familiedag 18/03/06-woordportretten
 Familiedag 18/03/06-clown&voorlezen
 Paaseierenzoektocht 18/03/06
 Nicole & Hugo 06/11/2005
 Opening expo Oud Wemmel 13/10/2005
 Bandoeristen 12/08/05
 Opening Wemmel in Beeld
 Nabucco 20/08/05
 Oude Pastorij
 Aperitiefhapjes maken
 Workshop GSM
 Workshop maquillage
 Workshop scrapbooking
 Voorleesuurtje
 Workshop wijndegustatie
 Causerie R. Smits en E. Viscaal
Politiepost Wemmel
Containerpark
De Post
Nutsmaatschappijen
Openbaar vervoer
Parochies
Rechtbanken
Begraafplaats
Wekelijkse markt
Ontvangkantoor belastingen
Belastingen auto's
Onroerende voorheffing
Registratiekantoor Grimbergen
Taalcursussen Nederlands
Wemmel Info - laatste nummer
Wemmel Info - alle nummers
Brochures en flyers
Afvalkalender 2016
Bekendmakingen
Reglementen
 Links Elektronisch loket Trefwoorden Stratenplan
Ga naar de homepagina Druk deze pagina af contact
 

WEMMEL IN DE GESCHIEDENIS


 Algemene informatie

De oorsprong van de huidige dorpskom ligt ongetwijfeld rondom de Sint-Servaaskerk, waar de beste landbouwgrond te vinden was. Daar verjoegen de Franken omstreeks 370 de Romeinse overheersers, die er zich reeds voor de 2de eeuw gevestigd hadden.
 
De heerlijkheid van Wemmel ressorteerde van oudsher onder het hertogdom Brabant.
 
Een der eerste heren waarvan sprake was in de dorpsgeschiedenis was maarschalk Goswinus van Wembelne, die leefde in het begin van de 12de eeuw. Zijn geslacht bleef heersen over Wemmel tot op het einde van de 13de eeuw, toen Isabella van Wambelne trouwde met Aernout II van Kraainem.
 
De heerlijkheid wisselde van hand tot hand en werd een deel van het reeds grote bezit van de Kraainems. Uit dit edele geslacht sproten een aantal verdienstelijke telgen, zoals o.a. Aernout III, die sneuvelde in de Guldensporenslag, aan de zijde van de Leliaards. Zijn zoon Leo was een handig diplomaat die in 1336 de vrede ondertekende tussen de hertog van Brabant en de graaf van Vlaanderen in de twist omtrent de heerlijkheid Mechelen. Bij het uitbreken van de Honderdjarige Oorlog ging hij ook in naam van de hertog verontschuldigingen aanbieden bij de toenmalige koning van Frankrijk, Filips van Valois.
 
Leo’s kleindochter huwde met Gyselbrecht Taye, heer van Elewijt, en opnieuw kreeg Wemmel een andere heerser, die behoorde tot de bekende Brusselse Coudenbergfamilie. Zij zouden Wemmel besturen tot in 1792.
 
Intussen was Wemmel eerst tot baronie, later tot markgraafschap verheven.
Door huwelijk met een van de laatste vrouwelijke erfgenamen van de Taye’s, verwierf Jan-Antoon Van der Noot de titel van markies.
 
Zijn familieleden zouden later een beslissende rol spelen in de Brabantse omwenteling.
 
In 1838 werden alle familiebezittingen in Wemmel verkocht aan graaf Willem-Bernard de Limburg-Stirum, die burgemeester was geworden. Twee van zijn dochters bleven tot in 1926 op het kasteel wonen. Hun erfgenamen schonken het daarna aan de gemeente. Sindsdien dient het kasteel als gemeentehuis. Het werd volledig gerenoveerd in 1992-1993.

Update: 24-07-02